Martinselkosen luonnonsuojelualue

martinselkonen

Martinselkosen luonnonsuojelualue

Taso: (* *) Kaksi karhua

Martinselkonen on 6200 hehtaarin suuruinen lakisääteinen luonnonsuojelualue Suomussalmella Venäjän rajan mutkassa. Martinselkonen on yksi Suomen tärkeistä lintualueista ja se kuuluu Naturaan.

Alue on tyypillistä pohjoiskainuulaista salomaata, varsinainen kainuunkorpi. Siellä on monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn, kalastukseen ja marjastukseen.

Suomen ja Venäjän raja noudattelee pääosin vedenjakajaa. Suurin osa Martinselkosen vesistä virtaa länteen ja laskee lopulta Oulujoen kautta Perämereen. Vain kaakkoiskulman lammista vedet menevät Vienanmerelle. Uittoaikakaudella Suomeen laskevien purojen varsilta metsää harsittiin, kun taas itään virtaavien vesien rannoilla puut säilyivät. Alueella on kaskettukin, siitä kertovat kaulatut kelot ja kaskikannot.

Viimeisestä kaskesta ja uittotyömaasta on jo niin kauan, että Martinselkosen metsät ovat varsin vanhoja, 120-160 -vuotiaita. Kelojen reunustamia rämeitä, korpia ja soistuvia kankaita on runsaasti. – Ehkä hienointa Martinselkosta ovat Karttimo- ja Martinjokivarsien entiset niittyrannat kymmenine jo sortuneine latoineen ja ruusutarhoineen. Alueen eläimistö ja lintulajisto on erämaista. Kaikki suurpedot esiintyvät alueella.

Alueen halki kulkee selkeästi merkitty Itärajan retkeilyreitti. Sinisellä merkitty kesäreitti kulkee keskemmällä ja oranssilla maalattu talvireitti rajavyöhykkeen tuntumassa. Mahdollisia retken lähtöpisteitä ovat Martinselkosen Eräkeskus, Porrasahon tai Taivalvaaran pysäköintialueet.

Martinselkonen pähkinänkuoressa

Suomussalmi, Kainuu

Pinta-ala 61 km2

Perustettu 1992

Lisätietoja:

www.luontoon.fi/martinselkonen

Jouni Laaksonen (toim.): Kainuun luontokohdeopas, Edita 2005

Osoite

Puhelinnumero

Sijainti kartalla