murhisalo-EevaPulkkinen

Murhisalon luonnonsuojelualue

Taso: (*  * ) Kaksi karhua

Murhisalo on Suomen ainoiden vienankarjalaisten kylien, Kuivajärven ja Hietajärven, ikiaikaista nautinta-aluetta. Eräkulttuurin ja muinaisten kulkureittien merkit ja vanhat kalasaunat tekevät alueesta kulttuurihistoriallisestikin arvokkaan. Alueen keskellä oleva Murhijärvi oli vienalaiskylien kala-aitta.

Murhisalo koostuu Lososuon – Saarijärven soidensuojelualueesta ja sitä ympäröivistä vanhojen metsien suojeluohjelman alueista. Etelästä alue rajautuu Hietajärvi – Kuivajärven maisema-alueeseen.

Alue on erittäin monipuolinen.  Vanhoja metsiä on kuivista kankaista lehtoihin ja reheviin joenvarsimetsiin, suoluontoa aapasoista lettoihin ja suojelualue sisältää koko Suomen kannalta poikkeuksellisen suuren, lähes luonnontilaisena säilyneen järviketjun valuma-alueen.

Noin 4 km Kuivajärven kylältä lähteen tien varresta lähtee 9 km pitkä punaisella merkitty Saarisuon retkeilypolku Kirnulammen ja Saarisuon ympäri. Rengasreitin varrella on Kirnulammen laavu. Suoalueen linnusto on monipuolinen.

Itärajan retkeilyreitti kulkee Murhisalon halki etelästä pohjoiseen. Murhisalon kohdalla Itärajan kesä- ja talvireitit kulkevat eri linjausta pitkin.

Murhisalo pähkinänkuoressa

Suomussalmi, Kainuu

Pinta-ala 65,5 km2

Perustettu 1988

Lisätietoja:

www.luontoon.fi/murhisalo

Jouni Laaksonen (toim.): Kainuun luontokohdeopas, Edita 2005

Ajo-ohje:

Tie (9124) Kuivajärvelle kääntyy Via Karelialta (912) Saarivaaran kohdalla itään.

Osoite

Hossan luontokeskus

Puhelinnumero

+358 40 7 51 72 21

Sijainti kartalla