Ruotsalaiset vapaaehtoiset talvisodassa

Heti talvisodan sytyttyä 30.11.1939 Ruotsissa alettiin järjestellä vapaaehtoisten lähettämistä suomalaisten avuksi. Vapaaehtoisia ilmoittautui monista muistakin maista, mutta vain ruotsalaisella Svenska Frivilligkårenilla ja ruotsalaisilla lentojoukoilla Flygflottilj 19 oli huomattavaa merkitystä sodan kannalta. Ruotsalaiset vapaaehtoiset sijoitettiin Lappiin ja Sallan suunnalle.

Rintamalle ruotsalaiset saapuivat tammikuussa 1940. Lentolaivue 19 hyökkäsi ensimmäisen kerran neuvostojoukkoja vastaan 12.1.1940 Sallan Märkäjärvellä. Myöhemmin Lentolaivue 19 vastasi koko Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta Oulu – Paanajärvi linjan pohjoispuolella.

Kenraaliluutnantti Ernst Linder otti 27.2.1940 komentoonsa koko Pohjois-Suomen puolustuksen. Hänelle alistettiin myös alueen suomalaiset joukot. Ruotsalaisten ansiosta Suomen sodanjohto saattoi siirtää Pohjois-Suomesta 5 pataljoonaa Kannakselle, jossa käytiin sodan ratkaisevia taisteluita.

Ruotsalaisia vapaaehtoisia oli kaikkiaan 8 260 miestä, heitä yli 30 haavoittui ja noin 185 sai eriasteisia vammoja. Ilmavoimissa palveli 420 ruotsalaista ja he toivat mukanaan 12 hävittäjää, neljä pommikonetta ja kymmenkunta muuta lentokonetta. Lentolaivue 19 menetti kuusi konetta. Ruotsi maksoi lentotoiminnan kustannukset.