Ystävyyden puisto ja Ystävyyden luonnonsuojelualue

Ystävyyden puisto on Kuhmoon ja Suomussalmelle perustettu luonnonsuojelualueiden verkosto. Se koostuu viidestä erillisestä suojelualueesta, jotka kaikki on esitetty näillä sivuilla erikseen. Via Karelian varrella Ystävyyden puiston opasteet ohjaavat kulkijan Petolan luontokeskukseen. Selvyyden vuoksi on korostettava, ettei erillistä Ystävyyden puistoa siis ole.

Kyse on suomalais-venäläisestä luonnonsuojeluhankkeesta, jonka suomalaiset osat ovat Ystävyyden puistoon kuuluvat Ulvinsalon luonnonpuisto, Juortanansalon – Lapinsuon soidensuojelualue, sekä Elimyssalon, Lentuan ja Iso-Palosen – Maariansärkkien luonnonsuojelualueet. Venäläistä osapuolta edustaa vuonna 1983 perustettu Kostamuksen luonnonpuisto (zapovednik). Kostamuksen luonnonpuiston pinta-ala on 47 500 ha. Suomalaisen suojelualueiden yhteenlaskettu pinta ala on noin 25 000 ha.

Kokonaisuudessaan tätä suomalais-venäläistä aluetta kutsutaan Ystävyyden luonnonsuojelualueeksi. Sen toiminta perustuu Suomen ja Neuvostoliiton presidenttien allekirjoittamaan sopimukseen vuodelta 1989 sekä lakiin ja asetukseen Ystävyyden puistosta vuodelta 1990.

Ystävyyden puistoon lain mukaan kuuluvaa tutkimustoimintaa koordinoi Ystävyyden puiston tutkimuskeskus. Se sijaitsee Kuhmon Petolassa.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi

Osoite

Kuhmon luontokeskus Petola

Puhelinnumero

Sijainti kartalla