elimyssalo-AriMeriruoko

Elimyssalon luonnonsuojelualue

Taso: ( *  * ) Kaksi karhua

Kuhmon itäpuolella rajanpinnassa sijaitseva Elimyssalo on metsäpeuran uuden tulemisen kotiseutu. Metsäpeura oli metsästetty Suomesta loppuun 1800-luvun loppuun mennessä. 1960-luvun lopulla Martti Montonen löysi Elimyssalolta metsäpeuroja, seurasi ja valokuvasi niitä kymmenkunta vuotta ja julkaisi 1974 kirjan Suomen peura.  Kirjalla oli vahva vaikutus paitsi metsäpeurakantamme kehittymiseen, myös siihen, että Elimyssalo suojeltiin.

Elimyssalon luonnonsuojelualue ja siihen liittyvät vanhojen metsien suojelualueet ovat Kainuun laajin luonnonsuojelualue. Hossan natura-alue on laajempi, mutta sen ytimenä on retkeilyalue, jossa metsätalouskin on mahdollista.

Elimyssalo on vanhan metsän ja suoluonnon suojelualue. Siellä on paljon yli 200-vuotiasta metsää. Metsät ovat yleisilmeeltään kuusivaltaisia. Suot ovat luonnontilaisia aapasoita. Elimysjärvi ja Saari-Kiekki ovat alueen kaksi suurempaa järveä. Niiden lisäksi salolla on pikku lampia.

Elimyssalo on myös kulttuurihistoriallinen muistomerkki. Levä- ja Latvavaaran erämaatilat kertovat ajasta, jolloin lähimmälle maantielle oli kymmenien kilometrien kinttupolku- ja venematka. Tilat ovat olemassa ja niissä voi aistia vanhan ajan kainuulaista elämänmuotoa.

Nykyäänkin Elimyssalo on tärkeää metsäpeuraseutua. Mutta on siellä muitakin: karhu, susi, ahma, ilves, saukko ja muut näätäeläimet. Myös liito-orava asustaa siellä. Vanhan metsän lintulajisto on erityisen arvokas.

Elimyssalo kuuluu Ystävyyden puistoon, joka koostuu viidestä erillisestä luonnonsuojelualueesta pääosin Kuhmon kaupungin alueella.

UKK-vaellusreitti kulkee Elimyssalon läpi. Se tulee etelästä Levävaaraan ja kulkee Elimysjärven kautta Juntinsalon kautta luoteeseen. Alueella kulkee myös retkeilyreitti, joka on osittain ympyrälenkki. Se osuus kiertää Elimysjärven. Alku- ja loppumatka on kuitenkin kuljettava samoja jälkiä, lähtipä lenkille pohjoisesta tai etelästä, Viiksimon tai Saari-Kiekin parkkipaikalta.

Elimyssalo pähkinänkuoressa

Kuhmo, Kainuu

Pinta-ala 73 km2

Perustettu 1990

Lisätietoja:

www.luontoon.fi/elimyssalo

Kuva: Ari Meriruoko

Osoite

Elimyssalo
Kuhmo

Puhelinnumero

Sijainti kartalla