Hossan retkeilyalue

Hossan kansallispuisto

Taso (*  *  ) Kaksi karhua

Hossa on valtion retkeilyalue. Se on kuin luotu patikka-, hiihto-, ja melontaretkeilyyn sekä kalastukseen. Alueen metsät ovat pääasiassa helppokulkuisia ja kauniita männiköitä, sekä tasaisia kankaita että jääkauden muodostamia upeita harjuja.

Metsät ovat pääosin erirakenteisia ja sisältävät iäkkäitäkin puita, vaikka vanhojen hakkuiden kantojakin on näkyvissä. Soita Hossan pinta-alasta on vain kymmenes osa. Järviä ja lampia on alueella yli 130.

Erityisen komeita harjuja ovat mm. Huosiharju, jossa kasvaa iäkästä, komeaa männikköä, sekä kapea, järvien ympäröimä Hoiluansärkkä.

Suurin osa Hossan alueesta on retkeilyaluetta, jossa harjoitetaan rajoitettua metsätaloutta. Huosiharjulla ja Somerjärvellä on aarnialueet, joilla hakkuut eivät ole sallittuja.

Suurin osa Hossan järvistä kuuluu reittivesiin ja soveltuvat siis hyvin melontaretkeilyyn. Asiaa on esitelty tarkemmin melontareittien kohdalla.

Alueella on useita rengaspolkuja. Luontokeskuksen lähellä on 3 km:n mittainen luontopolku, joka kiertää Huosilammen ja pienen supan.

Monen merkityn reitin solmukohta on Huosivirran P-paikka noin 3 km luontokeskukselta länteen. Täältä lähteviä rengasreittejä ovat Huosiusjärven kiertävä 7,5 km pitkä keltaisella merkitty polku. Sinisellä merkitty Somerjoen reitin järviketjun lounaisrantaa Laukkujärvelle johtava ja koillisrantaa takaisin palaava 13,5 km polku sekä punaisella merkitty 20 km pitkä järvien polku, joka kiertää retkeilyalueen keskellä Valkeaisten, Pitkä-Hoiluan sekä Lounajan maisemissa.

Rengasreittejä ovat myös Lihapyörteen P-paikalta alkava Värikallion polku sekä Ölkyn ähkäisy.

Värikallion polku johdattelee Somerjoen rantatöyräillä Ala-Ölkylle ja Värikalliolle, jossa on eräs Suomen suurimmista kalliomaalauksista. 8 km pitkä polku palaa männikkökankaita takaisin.

Värikallion polulta on yhdyspolku Julma-Ölkyn eteläpään kesäkahvilalle. Sieltä lähtee oranssilla merkitty 10 km pitkä, rotkojärven kiertävä Ölkyn ähkäisy.

Kaikilla em. reiteillä on runsaasti taukopaikkoja ja rengasreittien lisäksi on erilaisia yhdyspolkuja. Polut ovat selviä ja merkinnät hyviä, mutta koska reittejä on runsaasti, ulkoilukartta Hossa-Martinselkonen on hyvä apu.

Lisätietoja:

www.luontoon.fi/hossa

Jouni Laaksonen (toim.): Kainuun luontokohdeopas, Edita 2005.

Ajo-ohje:

Hossan retkeilyalue ja luontokeskus ovat aivan Via Karelian (843) tuntumassa. Sinne on selkeä opastus tieltä.

Osoite

Hossan luontokeskus

Puhelinnumero

020 6396041

Sijainti kartalla