Juortanansalo-lapinsuo

Juortanansalon – Lapinsuon luonnonsuojelualue

Taso: (*  *) Kaksi karhua

Ystävyydenpuistoon kuuluva Juortanansalon – Lapinsuon soidensuojelualue on todellista saloa. Se on todellinen helmi retkeilijälle joka pitää soista ja haluaa kulkea omia polkujaan. Kokemattomampikin voi tutustua alueeseen sen itäosan halki kulkevaa Kuhmon UKK-reittiä pitkin. Sen varrella on Riionlammen laavu.

Ystävyyden puiston alueista tämä on jäänyt vähimmälle huomiolle, mutta sen merkitys ja luonnonarvot eivät ole puiston muita alueita vähäisempiä.

Alue on tyypillistä taigaa: vanhojen eriomaistennaavapartaisten metsien ja monipuolisten soiden vuorottelua, jota pienet lammet ja purot elävöittävät. Soista vallitsevia ovat karuhkot rämeet sekä märemmät nevat. Paikoin on myös rehevämpää korkea.

Runsas eläimistö on tyypillistä taigalajistoa: metsäpeura, hirvi, karhu, susi, ahma, saukko, pienpedot, metsäkanalinnut, tikat, kuukkeli, metsähanhi, laulujoutsen, kurki suokukko, petolinnut ja vanhan metsän pikkulinnut ja monet muut.

Alueen halki kulkee Vartius – Suomussalmi hiekkatie (9127), jonka varressa on useita sopivia lähtöpaikkoja omien polkujen kulkijalle.

Hyvä lähtöpaikka on myös alueen lounaisreunan lähellä oleva Väärälampi. Sen koilliskulmassa on pieni tunnelmallinen autiotupa.

Alue pähkinänkuoressa

Kuhmo, Kainuu

Pinta-ala 38 km2

Perustettu 1988

Lisätietoja:

www.luontoon.fi/juortanansalo-lapinsuo

Jouni Laaksonen (toim.): Kainuun luontokohdeopas, Edita 2005.

Ajo-ohje:

Via Karelialta (912) käännytään Vartiuksen ja Kostamuksen suuntaan (tie 89). Siltä voidaan kääntyä esim. tielle 9127. Tien varrella on alueen opastaulu kohdassa, jossa UKK-reitti ylittää tien.

Kuva: Ari Meriruoko

Osoite

Puhelinnumero

Sijainti kartalla